cz  de  uk  pl

PROFIL

Historie

Spedice AZ LOGISTIK byla založena v r. 2000 jako rodinná firma. V lednu 2010 byla firma zapsána
do obchodního rejstříku jako obchodní firma Alena Závěšická, AZ LOGISTIK.

Spedice poskytuje služby na národní i mezinárodní úrovni, a to především v rámci EU. Specializuje se
na silniční kamionovou dopravu.

Firemní filozofie

Naším cílem i prioritou je spokojený zákazník. Prostřednictvím otevřeného dialogu mapujeme požadavky našich partnerů, snažíme se operativně vyhovět jejich potřebám a navrhnout pro ně hospodárné
a spolehlivé řešení.

Našimi partnery jsou obchodní a výrobní firmy převážně v německy mluvících evropských zemích.

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí a provoz spediční firmy mohou být v souladu. Po dohodě s klienty se snažíme o bezpapírový styk, optimalizujeme sdružování nákladů po trase, snažíme se plně využívat kapacitu vozidel. K naší činnosti používáme moderní dopravní prostředky, třídění odpadu patří v naší firmě ke standartním činnostem.

© 2010   Martin Pšenica